Det får bli ett tillägg här.

Läste om detta på Hannus blogg nyss.

Pressmeddelande från Förbundet Organisk Biologisk odling:
Nya kontrollavgifter hotar den ekologiska odlingen

Odlingen av ekologiska grönsaker i vårt land hotas nu av nya
kontrollavgifter för svenska fröfirmor. Redan idag är efterfrågan
större än utbudet när det gäller ekologiska livsmedel och nu finns det
risk att utbudet minskar ytterligare. Jordbruksverket har i sommar
beslutat att tredubbla kontrollavgifterna för landets fröfirmor, något
som slår mycket hårt mot de småskaliga fröföretagen som saluför
ekologiska fröer avsedda för småskalig odling…..

LÄS HELA PRESSMEDDELANDET HÄR :

På Allt om Trädgård kan du också läsa vad Lena Israelsson skriver:

Går solen ner över svenska fröföretag.
Ett nytt fröuppror är under uppsegling. Nu handlar det om avgifterna för
frökontrollen, som tredubblas. Flera Svenska fröföretag hotas ta bort
sitt köksväxtsortiment eller t o m av nedläggning.

Protestera mina vänner !
Mångfalden är starkt hotad. Jag tänker skriva till Jordbruksverket snarast.