Blog Image

Lisas trädgårdsblogg

Gardening isn´t a hobby, it is an obsession !

Här har jag tänkt att skriva om min PASSION i livet...
ODLING...i alla dess former och i samspråk med MODER JORD
Lite om mina PLANTOR förstås.
Och en hel del om sådant som ger mig LIVSENERGI

Välkommen att titta in här hos mig !
Oekologiskt

Natur och miljö Posted on 22 Feb, 2014 14:34


Oekologiskt, vad är det för nåt ?


med Anders och Måns 🙂

(klicka på länken för att se en 2 minuters film med Anders och Måns)

Naturskyddsföreningens kampanj.

Det börjar hända lite saker även ute i butikerna….
Vad sägs om skyltningen hos ICA Oppeby i Nyköping ?

Det kanske inte spelar så stor roll för dig vad du stoppar i dig, men för de som odlar bananerna har det väldigt stor betydelse….Rösta mot genmanipulerade grödor i Sverige !

Natur och miljö Posted on 28 Jan, 2014 18:42

Vill du ha de här kvar ?

plus bin, andra insekter, fåglar…….

Lägg din röst för ett GMO-fritt Sverige här
det enda du behöver göra är att fylla i din e-postadress, den andra rutan kan du hoppa över, det är valfritt.


Sverige är på väg att tillåta odling med genmanipulerade grödor….snart !

Vi har redan tillåtit odling av genmodifierad potatis, även om det tydligen lades ner på grund av att det blev ett stort misslyckande.

I USA där GMO-grödor har odlats några decennier på samma arealer är bin och
humlor, insekter och fåglar nästan helt utrotade. Detta på grund av att de planterat in en gen som gör att växten själv bildar ett insektsgift…
och sen undrar de varför bina dör ???

De flesta GMO-grödor bidrar dessutom till ökad resistens mot antibiotika, som
redan är ett stort problem inte minst inom sjukvården, då de innehåller en
antibiotikagen (NptII).

Dessutom smittar generna vidare till ej genmanipulerad gröda via insekter som flyger mellan fälten. I USA har åtskilliga sådana exempel lett till domstol, där bönderna är de stora förlorarna mot gen-företagen.

Ja vi vet ju vilka storföretag som tjänar på det hela….inga lammungar precis !

—————————————————————————————————-
Arla verkar ha ändrat inställning till att nu vilja tillåta utfodring med GMO sojan och trycker på för att få ändrade regler:
http://www.lantbruk.com/lantbruk/arla-trycker-pa-gmo-sojan

—————————————————————————————————–

från Rune Lanestrands blogg: Bojkotta Dansk GMO kyckling
10 januari 2014
GMO i dansk kyckling
Från och med februari månad 2014 är det fritt fram för de danska kycklinguppfödarna att ge GMO-foder till sina djur.
Branschorganisationen Dansk slagtefjerkræ som fattat detta omdömeslösa
beslut påstår att efterfrågan på ekokyckling inte är tillräckligt stor.
Låter konstigt då det råder brist på ekokyckling i Sverige.”
…….läs mer hos Rune
——————————————————————————————————–
Här är också ett forskningsteam som får helt andra resultat på GMO-
tester än företagens egna. Kanske beroende på att de testar under två år
dvs hela råttans livslängd, istället för som företagets egna test – 13
veckor
som råttorna får äta GMO-majs . https://www.facebook.com/GmoSeralini

Cancer och tumörer och många skador på inre organ !
Även försök med hamstrar, i tredje generationen blir de sterila.
——————————————————————————————————-

Läs mer om GMO hos Hej då GMO uppdateras numera mest på Twitter.

——————————————————————————————————-

Gentekniken framförs ju ofta som lösningen på världens matproblem, men det verkar mest som den används för att öka företagens inkomster….

Den övervägande delen av gentekniken används idag för att ta fram växter som tål ogräsmedel eller/och har gener som gör att de tar död på insekter.

Tydligen finns det dock insekter som överlever och blir sk superbugs, resistenta mot giftet som finns där hela tiden. Därför får man spruta ännu mer gift på plantor/träd etc.

Vad sägs om att de tar fram träd som är:
sterila
resistenta mot herbicider (ogräsmedel) dvs deras egna ogräsmedel då !
lågt lignininnehåll
hela trädet fungerar som en pesticid (insektsdödare) dvs trädet tar död på insekter som försöker leva där.

Se en skrämmande film här, knappt en timma lång
Den tysta skogen
http://www.youtube.com/watch?v=w437uQf_A7c


Största hotet mot vår planet är tron att någon annan kommer att rädda den……

Robert Swann.Humlor, ett upprop

Natur och miljö Posted on 20 May, 2013 00:42

Var rädd om humlorna !
(och bin och andra insekter också förstås)

Laila med bloggen Fagerdala trädgård bad mig ge min syn på hotade humlor.

Många humlearter har gått tillbaka kraftigt i antal under de senaste decennierna.
Den främsta orsaken anses vara det moderna jordbruket med många monokulturer (när man odlar bara en gröda) och bristen på obrukad ängsmark, vilket resulterat i en nedgång av blommande växter som är föda för många bin (humlan hör till bi-släktet).

Ökad användning av bekämpningsmedel har också visat sig orsaka bi-död i stor skala.
(källa Wikipedia)

I år har vi faktiskt noterat att det är mycket mindre humlor och bin än vanligt i träd och blommor. Körsbärsträden som brukar surra för fullt när de blommar är endast besökta av ett par, tre humlor. Trist !

Humlorna anses som vår viktigaste pollinerare av Jordbruksverket. De är mycket flitigare än bin. Betraktar man en humla i arbete kan man konstatera att den inte slösar bort tiden med att flyga runt och leta. Nej den arbetar systematiskt från blomma till blomma och blir på så sätt väldigt effektiv.

De pollinerar tex böndernas klövervallar, blåbär och många av våra frukt- och bär-sorter.

I Kina och USA har man numera så ont om pollinerande insekter att man får ha människor som går och pollinerar fälten för hand, eller ambulerande biodlare som åker runt med sina kupor. Vilken tragisk utveckling !
I tomatodlingar sätter man ofta in humlebon (som finns att köpa) för att få sina tomater pollinerade. Jag har humlor som tittar in till tomaterna alldeles gratis, kanske tack vare att jag odlar en mångfald av blommande växter.
En ensam humla som tittar in i växthuset är väldigt effektiv, och jag brukar tacka för besöket när hon lämnar 🙂

(Om du har ont om pollinerande insekter så kan du skaka tomatplantorna varje dag, då får du fler tomater)
Vad gillar då humlorna för växter ?
Anisisopen är en storfavorit.
Echinacean, solhatten, likaså.
Kransveronikan gillar de också skarpt. En del år har mina plantor varit så fullproppade med humlor att de nästan lägger sig ner.
En viktig humleväxt är trädet sälg, eftersom den blommar så tidigt på våren. Kryddväxter är nektarrika, välj tex timjan, mynta, oregano, lavendel, citronmeliss och isop. Bolltistel brukar också vara en riktig humlemagnet. Ärtväxter är en annan favorit hos humlor och tips på växter är då blå blommor som t ex vallört, gurkört, oxtunga och blåeld.

Det viktigaste är att se till att det alltid finns något som blommar så det inte blir luckor i blomningen.

Vill du se fler humlevänliga vårväxter kan du titta in på Moseplassen
hos Anne som startade humleuppropet. Kan man lämna någon bit mark lite vild och låta det gamla torra gräset vara och ängsfloran få blomstra så är det guld värt för humlorna som gärna bygger bo i gammal gräsmark, de boar ofta i gamla sork- eller mus-hål.

Generellt kan man säga att enkla blommor, inte fyllda, är bättre för insektslivet. Många förädlade varianter av blommor är ganska värdelösa ur mångfaldssynpunkt.

Jag såg ett skräckexempel vid en biförenings bigård en gång. De hade planterat en massa blommor runt sin kolonistuga och alla bikupor. Men inte ett bi stannade på odlingslotten, de flög längre bort. Tittade man närmare så såg man att blommorna de planterat var mycket förädlade och fyllda, antagligen inget som humlorna kunde komma åt någon nektar i.

Åkervädden är en sådan växt som särskilt uppskattas av insektslivet. Här är en Bastardsvärmare på besök.
En humla på besök i en vallmo är en upplevelse 🙂

Runt, runt tumlar hon under ståndarna under ett fasligt brummande och vibrerande, antagligen för att skaka loss pollenet. Nästan som Liseberg för humlor, hihi.
Det här var lite spännande, utdraget här är från www.trillium.se

“Enligt en artikel i DN så har brittiska forskare kommit fram till att
humlor inte bara dras till hur mycket nektar det finns utan även till
värmen i blomman.

När humlor blir kalla kan de inte flyga och med lite varm nektar kan de
vara aktiva. Enligt forskarna så kan de även lära sig vilka de varmaste
blommorna är. Om det måste värma sig så darrar de sig varma.

Det är känt att vissa blommor höjer sin temperatur när de blommar och
gemensamt för dessa blommor är att de pollineras av insekter. Forskarna
har i sina försök även sett att humlor lär sig skilja på olika varma
blommor enbart baserat på blommans färg.”

Nu måste vi hjälpas åt för att bevara dessa våra viktigaste matproducenter. Utan humlor och bin lär vi få svälta.

På Youtube kan du se en film från norska miljövärndepartementet

eller så kan du gå med i Facebookgruppen La humla suse

På humlesidan från Artdatabanken, SLU kan du artbestämma dina humlor och lära dig mer om dem.

Bilderna har min dotter, Ingrid, tagit.SOS save our seeds

Natur och miljö Posted on 29 Apr, 2013 23:35

Nu är de visst igång igen i EU !

Nu ska de stifta lagar om mera avgifter vilket kommer att missgynna de udda och ovanliga frösorterna till förmån för likformigheten och storskalig fröframställning.

Vill du stödja uppropet som
SOS save our seeds
gått ut med, så kan du göra det här

Jag har översatt uppropet här:

“Skydda och gynna fröernas mångfald !

Den föreslagna frölagstiftningen inom EU måste tillåta mer mångfald på våra åkrar och våra tallrikar, istället för att förstöra mångfalden. Traditionella och lokala varianter måste få undantas från licensiering och certifierings-krav. Strikta regler, kontroller, inspektioner och kostsamma tillstånd ska bara gälla frön och frö-material som är framtagna kommersiellt, i stora kvantiteter. Det fria utbytet av frön och sådder mellan bönder, trädgårdsägare och fröföreningar måste garanteras och stödjas. Bara genom att odla ett stort urval av frukter, grönsaker och säd, kan vi försäkra oss om att vårt jordbruk kan anpassas till klimatförändringar, nya växtsjukdomar och skadedjur. Vi vill ha färgrik variation, inte standardiserad enformighet ! “

Protect and promote seed diversity!

The proposed EU seed legislation must allow more diversity in our
fields and on our plates, rather than destroying it. Traditional and
local varieties must remain exempt from licensing or certification
requirements. Strict rules, controls, inspections and costly permits
should only apply to seeds and seed materials which are traded
commercially, in large quantities. The free exchange of seeds and
seedlings between farmers, gardeners and seed initiatives must be
guaranteed and supported. Only by growing a wide selection of fruits,
vegetables and grains, can we ensure that our agriculture adapts to
climate change, new diseases and pests. We want colorful variety not
standardized uniformity!

LEVE MÅNGFALDEN !Food democracy, ska det få gå till så här ?

Natur och miljö Posted on 09 Jan, 2013 14:57

I morgon går ett uppmärksammat mål upp till rättegång i Washington DC,
OSGATA vs Monsanto

Det är amerikanska bönder som kämpar mot Monsanto (de med Round up ni vet) för sin rätt att fortsätta odla på det sätt de själva vill.

De senaste två decennierna har Monsanto övertagit de genetiska rättigheterna till nästan 90 % i USA och till 2/3-delar världen över, av de fem vanligaste grödorna dvs majs, sojabönor, bomull, raps och sockerbetor. Fröna som är GMO- frön (genmodifierade) , är framtagna för att tåla besprutning med Round up i grödan. Man vill alltså spruta giftet direkt på maten – måste ju vara jättebra eller ???
Monsanto har tidigare även bidragit med de fantastiska uppfinningarna DDT, PCB och agent Orange. Känns tryggt att de har nästan all kontroll över vår mat ???

Problemet är att generna från Monsanto-grödan förs över även till grannens mark, med tex bin som flyger emellan fälten eller tex en storm, där du alltså får din gröda nersmittad av GMO-grödan. Därefter stäms du som bonde av Monsanto för att du odlat GMO-gröda utan att ha betalat för den !!!
I många fall har bönder fått sluta odla en viss gröda för att undvika genetisk kontaminering och framtida rättegångar.
Åtskilliga stämningar har lämnats in av Monsanto och skapat en skräck bland bönder på landsbygden och drivit åtskilliga i konkurs.

Målet handlar alltså om ifall man ska kunna stämma någon som ofrivilligt har fått sin gröda nersmittad med GMO.

Vill du stötta de amerikanska bönderna med din röst i kampen mot Monsanto så
kan du göra det här

Food Democracys Hemsida finns här

Här kan man läsa om ett särskilt fall i the Sleuth journal


Upp till kamp. Vårt världsarv av frön tillhör ALLA och ska inte manipuleras med !!!

Dessutom har det kommit en alarmerande rapport om livshotande skador av Roundup – forskarna är oense, men ska vi lita på forskning som Monsanto gjort själva eller från utomstående forskare ? Läs mer på FOBOS hemsida härÅterbruk, så bra !

Natur och miljö Posted on 19 Nov, 2012 22:48


Vill ni läsa en gratis tidning ?

Hittade ett så inspirerande magasin från Norge, Freetex.

Freetex är en del av Frälsningsarmén och har i uppgift
att bidra till att människor kommer in i arbetslivet och att främja återbruk
och återvinning.

Där fanns mycket läsvärt.
Inspirerande tips om hur man kan sy om vintagekläderna bland annat.
Eller sy kuddar av gamla herrkavajer i ylle med skoning i hörnen av skinnjackor 🙂 Snyggt ! Inredningssidor, julpyssel och mycket annat….titta själv !

Läs här :

(för dig som är ovan att läsa online, om du klickar på tidningen så får du upp den i större storlek och håller du ner vänster musknapp så kan du flytta dig runt på sidan. Bläddrar gör man på pilen i högerkanten)

Blir man sen sugen på att shoppa loss för en god sak, så har de även en webb-butik
Tänk, det hade man aldrig trott för 30 år sedan när man var relativt ensam i loppisbutikerna 😉

Ha det gott !Why powerty-matslöseri

Natur och miljö Posted on 15 Nov, 2012 00:35

Why powerty ?

Dags för nytänk ?
Klicka på länken så får du se en kortfilm (ca 3 minuter) om matslöseriet.
Ingår i en ny serie som går på SVT.

“Den mat vi slänger i Europa skulle räcka till att utfordra världens fattiga tre gånger om”…

Hur mycket mat slänger du ?

Fast egentligen så är det hela nog ett systemfel, feltänk helt enkelt.
Är det meningen att precis allt ska finnas tillgängligt precis jämt, så blir det ju en massa svinn.

Och varför ska vi ha en massa lyxmatvaror här i Sverige när befolkningen i de länder där lyxvarorna odlas svälter ?

Varför kan de inte få ha sin åkermark till att föda sin egen befolkning ? Ja men de får ju betalt kanske någon invänder nu…men det får de ju oftast inte, eftersom det nästan alltid är multinationella företag som äger och brukar marken. Och lönerna brukar vara urusla, dessutom blir de ofta utsatta för kemikalier och gifter i sitt arbete, något som en skrämmande dokumentär om företaget Dole visade för ett tag sedan.
Dags för nytänk !Rädda bin

Natur och miljö Posted on 26 Apr, 2012 23:01

Bekämpningsmedel dödar bin och hotar vår livsmedelsförsörjning.
Tyst och stilla dör biljarder av bin i världen, vilket hotar våra grödor och livsmedel. Men om Bayer slutar sälja en viss grupp av bekämpningsmedel, skulle vi kunna rädda bina från utrotning.

I 24 timmar, kan aktieägarna
vid den största kemiska producenten, Bayer, rösta för att stoppa deras giftiga produktion.

Massiva påtryckningar från allmänheten
har tvingat fram denna debatt vid deras ordinarie bolagsstämma.

Vill du vara med och lägga din röst för att rädda bin ?
Skriv under Avaaz akuta begäran här


Bilden lånad på Avaaz sida.Next »