I en värld med en rasande befolkningsökning kommer inte maten att räcka åt alla om vi inte tänker till och tänker om . Se här ett intressant klipp på en möjlig väg att gå:

Roger Doiron – A Subversive Plot:
How to Grow a Revolution in Your Own Backyard

TEDxTalks Den 22 okt 2011

Roger Doiron är en av grundarna av Kitchen Gardeners International, ett nätverk av människor som vill ta till ett konkret tillvägagångssätt för att återföra den globala livsmedelsförsörjningen till lokalodlat.

Doiron är en förespråkare för ny politik, teknik, investeringar och nytänkande om den roll trädgårdar kan spela nu och i framtiden. Hans framgångsrika petition att plantera en köksträdgård vid Vita huset väckte stort internationellt erkännande. Han är också en författare, fotograf och offentlig talare.