Tillönskan om julefrid till er alla !

Ser du stjärnan i det blå ?
allt du önskar kan du få
om ditt hjärta har begärt vad du har kärt

Stjärnorna har sällsam makt,
och när du din önskan sagt,
från en silverstråle klar du får ditt svar

Ödets fe kan vackra gåvor ge
åt alla dem som tror
på himlens stjärnor

Binder du en önskekrans,
får du allt vad vackrast fanns
när du möter aftonstjärnans klara glans……