Du kan hjälpa till !


Anette med bloggen Daylily Potager, www.daylily-potager.blogspot.se
har följt debatten om nya lagförslaget om frön och plantor, Utsädesdirektivet (`Plant reproductive material´). Läs gärna mer på hennes blogg.

Nu finns också en namninsamling att ansluta sig till, länken ser du nedan. Klicka på bilden eller adressen.

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8361

Citat från sidan :

I EU ligger just nu ett förslag till en lag som kan göra det olagligt att sälja många fröer och plantor.

Går
förslaget igenom kommer vi få en kraftigt begränsad tillgång till
fröer, särskilt sorter för småskalig odling, hobbyodling, ekologisk
odling och odling i kallt klimat. Vi skulle också få ett mycket smalare
utbud av växter på plantskolorna.

Följden blir att den biologiska
mångfalden utarmas, små sorter försvinner, många små aktörer på
marknaden blir olönsamma och måste upphöra med sin verksamhet. Vi skulle
förlora kompetens inom växtförädling och försäljning. Bönder kan få
problem med att bevara och använda eget utsäde.

Lagförslaget går
ut på att alla sorters växtmaterial ska registreras för att få säljas.
Det gäller både nyttoväxter och prydnadsväxter. Registreringen innebär
orimliga kostnader för fröföretag och plantskolor. Mycket växtmaterial
skulle bli oregistrerat och olagligt att sälja.

Under arbetet
med lagen har det föreslagits undantag för så kallade amatörsorter,
fröbanker och små verksamheter med få anställda. Efter den senaste
uppdateringen av lagförslaget har undantagen tagits bort eller
begränsats starkt. Detta är mycket oroande.

Vi kräver därför:

• att all registrering av växtförökningsmaterial, fröer och plantor ska vara frivillig.
• att all försäljning av växrförökningsmaterial ska vara fri, om inte särskilda upphovsrätter finns.

Om registreringskravet ändå genomförs kräver vi :

• att prydnadsväxter (ornamentals) inte ska omfattas av lagen.
• att privatpersoner fritt ska få skänka och sälja fröer, lökar och plantor som de har odlat själva.

att småföretag, bevarandeorganisationer, genbanker och ideella
föreningar undantas från kravet att bara sälja registrerade sorter.

Sprid vidare !


Leka bör man….järnkrukan har fått julinnehåll 🙂