Idag har Katarina temat Alla hjärtans dag
Titta in på Roses and Stuff hur alla andra har tolkat det.

Jag har valt en lite annorlunda tolkning
men först en orkidé till er alla som tittar in här.

Det här citatet fann jag här hos motivatorerna :

“Många inklusive mig själv fastnar i huvudet istället för att
först känna från hjärtat. Påminn dig själv om att
1. lyssna på ditt
hjärta
2. kommunicera utifrån ditt hjärta
3. agera utifrån ditt hjärta.

Ditt hjärta är DU och din inre rösts längtan. Hjärtats formidabla
egenskap är att det är holistiskt.

Med det menas att hjärtat tar beslut
utifrån sådant vi vet (medvetet) men framförallt utifrån det vi inte vet
(omedvetet). Våga lyssna på DITT hjärta! Det visar dig vad som fungerar
och vad som inte fungerar!
Lyssnar DU till ditt hjärta ? “

Bilden lånad på nätet.

Jag tar ännu en gång Stefan Edman till hjälp med en text:

” Kosmos som en
levande kropp och mänskligheten som dess hjärta – denna fornkristet tidlösa
bild bekräftas av modern ekologi.

Vi vet ju att exempelvis den mänskliga organismen inte kan
leva utan sitt hjärta, och att inte heller hjärtat kan leva någon längre tid
utanför kroppen. De hör ihop, de är ett.

På liknande sätt kan mänskligheten aldrig någonsin gå
utanför sin kosmiska kropp och försöka leva på egen hand. Aldrig någonsin –
vilka tekniska innovationer och konstgjorda underverk vi än kommer att göra.
Och naturen själv, biosfären, är för sin framtid intimt beroende av vad
människan tar sig för, av hälsotillståndet i hennes hjärna och hjärta.

När mänskligheten idag skändar Jorden förstör den på sikt
sitt eget liv, berövar sig själv sin morgondag.
När vi förgiftar åkrarna med
kemiska preparat, för kortsiktig vinnings skull, drabbar vi våra egna vävnader
med allergier, cancer och annan ohälsa. Så fungera r de ekologiska principerna.
När nordamerikaner och andra folk nu i rask takt skövlar Sydamerikas tropiska
urskogar kan de som resultat av det ändrade klimatet få se sina egna veteåkrar
hotade av uttorkning och missväxt.

Allt hör samman med allt i vår egen kropp, så också i planetens kropp,
biosfären. Det lär oss den ekologiska forskningen. Detta var också en
självklarhet för de tidiga kyrkofäderna, för fornkyrkans troende.

När vi därför ber om förlåtelse och försonar oss med de medlevande varelserna
genom att upphöra med utsläppen av tex svaveldioxid
och kvicksilver, samlar vi välsignelse, inte bara till marken och sjöarnas
växter och djur, utan också till oss själva, åt blodomlopp och vävnader i vår
egen kropp.

Vi inser då lätt hur missledande den gamla förvaltartanken kan bli (att
människan är satt att förvalta jorden), eftersom den gör naturen till objektet,
tinget, som den flitige med sina talanger ska sköta och dra skördar och vinster
ur.
Skapelsen blir någonting utanför oss, ett stycke förädlingsbar mark,
odlingsbara vattendrag. Det fornkristna
kroppstänkandet däremot leder oss rätt, och har i vår tid fördjupats av den
naturvetenskapliga forskningen.

Hela kosmos pulserar genom oss. Våra kroppar är universellt
stoft som vi satt vår själs stämpel på. Människan är kosmos personlighet. Det
är hon som tilldelar världen mening, som tar in hela skapelsen i sitt
medvetande och som genom sin vilja kan förändra den. Däri ligger hennes
särställning och hennes oerhörda ansvar. Först i dessa yttersta tider har detta
gått upp för oss med nästan övertydlig klarhet.
Vi har inte tänkt fram det,
inte spekulerat oss till det, vi har levt
oss fram till denna oåterkalleliga slutsats, den kosmiska sanningen om oss
själva.
Det är det chockerande nya och maktpåliggande med att vara människa idag.”

Ur Stefan Edmans Jordens sång 1984

Lyssnar DU till ditt
hjärta ?

Många ursprungsbefolkningar tex indianerna har behållit sin gamla tro på människan och naturen som en oupplöslig enhet. Här kan man läsa dagens meditationer från `de äldre´, många kloka ord !

“People say that crisis changes people and turns ordinary people into wiser or more responsible ones.”

— Wilma Mankiller, CHEROKEE

There is a saying, conflict precedes clarity.
The Medicine Wheel teachings say, in order for something to change it
must first go through a struggle. When a crisis enters our lives, other
powers are there to help us. We will learn some lessons. Will I honor
and respect the next crisis?

Great Spirit, if a crisis occurs today, let me learn the lessons of wisdom.

Let´s bring our hearts together !

“Gör inte för världen det du tror att världen behöver.

Gör det som får ditt hjärta att sjunga.

För det världen behöver är människor med hjärtan som sjunger. “


Kram från Lisa <3