“Förmågan att idag tänka annorlunda än igår
skiljer den vise från den envise.”

Det citatet läste jag idag i Mariestads-tidningen och då tänkte jag på nedanstående utdrag ur Paulo Coelhos bok : Vid floden Piedra satte jag mig ner och grät.
Fånga dagen!


Liksom Gud var dag ger oss solen

ger han oss också ett ögonblick

då det är möjligt att ändra allt som gör oss
olyckliga.

Var dag försöker vi låtsas

att vi inte märker detta ögonblick

som om det inte existerade,

som om dagen i dag är densamma som dagen igår,

och kommer att vara densamma som i morgon.

Men den som verkligen lägger märke till dagen idag

kommer att upptäcka det magiska ögonblicket.

Det kan ligga dolt i den stund

vi stoppar nyckeln i låset på morgonen,

i stillheten strax efter middagen,

i de tusen och en ting

som tycks likadana.

Detta ögonblick finns

– ett ögonblick då stjärnornas samlade kraft

strömmar ned till oss och lär oss utföra mirakel.