Jag skrev något häromdagen om mindfulness. En del av mindfulness handlar ju om att ta kontrollen över sina egna tankar. Är verkligen allt man tänker sant ? Kan man tänka på ett annat sätt om det här problemet, händelsen, relationen eller vad det nu är ? Eller kan man bara helt neutralt betrakta tanken och låta den passera utan att bli påverkad, acceptera att det är så här det är just nu.

Hittade den här gamla berättelsen i gömmorna och vill dela med mig av den.
Vilken varg matar du?

En gammal
Cherokeeindian berättar för sitt barnbarn om en mäktig strid som pågår inom
varje människa. Han liknar den vid en kamp mellan två starka vargar, en god och
en ond.

Den onda vargen heter rädsla, vrede, avund, girighet, arrogans, självömkan och
bedrägeri.
Den goda vargen heter glädje, ro, ödmjukhet, självförtroende, givmildhet,
sanning, ömhet och medkänsla.

Ibland tar de strupgrepp om varandra, berättar han. Då kämpar de för livet.

Vilken av mina vargar kommer att vinna? frågade barnbarnet.

Den som du
matar! svarade den gamle.